dimecres, 18 de desembre del 2013

"Barbie", Pedraforca

" Via guapa tot i perdre ambient al creuar la Homedes...  Majoritariament en fissures de totes mides, i amb algun tram exposat en V+/6a. Per a  gent rodada mínimament a la paret."

Atac: remuntar la Pany (III) fins a l'escandalosa pintada on posa Barbé. L1 segueix la línia evident que neix a l'esquerra de la citada via-xemeneia.
Hi ha un pitó amagat a uns 2m de terra que no va a enlloc però que mola per engegar..." 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

dimecres, 11 de desembre del 2013

"Estúpido Hombre Blanco", Pedraforca

Nova via al Roget, cara sud del Pedraforca.

Via "Estúpido Hombre Blanco", 230m 6c/A1. Necessitarem un joc de friends fins al C3 (nº4 opcional),  Aliens fins al carbassa, tascons petits i mitjans.