dimarts, 29 de novembre del 2011

Nova via al Corral. Rasos de Peguera

S´ha obert una nova via al Corral de Vallsabuc. Està a la cara Est, entre la "Baldrich"  i "La ben entesa".

Es tracta d' "Especula lo que puedas" amb un grau de 6c/+