dissabte, 19 de setembre del 2020

Actualització de la Guia - Balcó de Santaïna

 Zona Taravil, Sector Balcó de Santaïna.  Pàg. 178

Via A : "Pa de Vidre"  6c