dimecres, 31 de març del 2021

Actualització de la Guia - Balcó de Santaïna

  Zona Taravil, Sector Balcó de Santaïna.  Pàg. 178

Via A : "La Gata Folla" 6c+