dijous, 19 de març del 2015

"Mossen David", Queralt

Nova via a la zona de Queralt.


Tot i que va pel mig d' arbres i matolls, per començar a practicar vies d'autoprotecció és bona. El primer, tercer, i cinquè llarg estan bé. A més, ens hem dedicat a netejar la cresta des de la R5 fins al santuari, així es pot rematar l'activitat.