divendres, 13 de juliol del 2018

Actualització Guia - Santaïna


Zona Taravil, Sector Balcó de Santaïna.  Pàg. 179
Via nº 28:   "Bocafi"  6c/+