dimarts, 22 de febrer del 2022

divendres, 11 de febrer del 2022

"Amb un roc a la faixa", Roca Gran de Ferrús

 Està situada entre les vies "Brother in the wall" i el "Vitrall Inviolable"

 dimecres, 2 de febrer del 2022

Actualització de la Guia - Garreta

 Zona Queralt,  Sector: Garreta,  Pàg.62

 
Via nova: Òmicron  6c