dimarts, 29 de maig del 2018

Actualització Guia - El Mal Pas


Zona Taravil, Sector El Mal Pas.  Pàg. 169


Via nº 40:   "El Cagaderu"  6c/+
diumenge, 13 de maig del 2018

Actualització Guia - Serrapinyana


Zona Coforb, Sector Serrapinyana. Pàg. 148/149

Via nº 20:   "Diedre de Sant Jordi" 6c+


dimecres, 2 de maig del 2018

Actualització Guia - La Vinya


Zona Queralt, Sector La Vinya Alta. Pàg. 60/61

Situació:  30 m més amunt que la via Arnau-Oleguer. Alçada màxima 30m