divendres, 21 de desembre de 2018

Via "Xavi de Borredà", Berga


Via equipada de 3 llargs.


Zona Queralt, Sector La Vinya   Pàg 60
dimecres, 24 d’octubre de 2018

dissabte, 20 d’octubre de 2018

Actualització Guia - El Mal Pas


Zona Taravil, Sector El Mal Pas.  Pàg. 166
Via nº 2a:   "La via de moda  "  7a+

dijous, 20 de setembre de 2018

divendres, 17 d’agost de 2018

Actualització Guia - El Dau


Zona Font Freda, Sector El Dau.  Pàg. 115
Nova  via nº 9:   "Mal mel Marc"  7a+divendres, 13 de juliol de 2018

Actualització Guia - Santaïna


Zona Taravil, Sector Balcó de Santaïna.  Pàg. 179
Via nº 28:   "Bocafi"  6c/+
 
 

dimarts, 29 de maig de 2018

Actualització Guia - El Mal Pas


Zona Taravil, Sector El Mal Pas.  Pàg. 169


Via nº 40:   "El Cagaderu"  6c/+